grondboringen

Grondboringen

Jansen Bronbemaling verzorgt grondboringen voor meerdere doeleinden en voor zowel particulieren en bedrijven als overheidsinstanties en industrie. Grondboren is nodig voor bijvoorbeeld de installatie van bodemwarmtewisselaars en de aanleg van brandputten, beregeningsinstallaties of watervoorzieningen. Met name de agrarische sector maakt veel gebruik van kunstmatige beregening. Een waterbron kunt u zelfs gebruiken voor uw eigen duurzame watervoorziening.

Boortechnieken: spoelboren en zuigboren

Voor bronboringen gebruikt het Brabantse bemalingsbedrijf spoel- en zuigboren. Spoelboren zijn geschikt voor het installeren van beregeningsinstallaties voor tuinen en kleine akkerbouw. Zuigboren zijn met hun grotere opnamecapaciteit ideaal om grotere diameters en dieptes te boren. Bijvoorbeeld voor de installatie van koude- en warmteopslag. Nederlandse bodems verschillen sterk van elkaar, daarom adviseert Jansen Bronbemaling u welke boring het meest geschikt is voor uw bodem.