bronbemaling

Bronbemalingen

Om graafwerkzaamheden beneden het grondwaterpeil te doen slagen, is bronbemaling noodzakelijk. Door grondwater op te pompen, realiseert een bronbemalingssysteem immers een solide basis voor bijvoorbeeld bodemsaneringen en de aanleg van rioleringen, funderingen, parkeergarages en leidingen. Ook voor het droogleggen van bouwputten is bronbemaling de oplossing.

Hoe werkt bronbemaling?

In feite zorgt bronbemaling ervoor dat het grondwater wordt verlaagd. Een bemalingssysteem pompt het grondwater op en voert dit af. Op die manier blijft het grondwaterpeil op het juiste niveau. Jansen Bronbemaling levert diverse bemalingen:
- horizontale bemaling
- verticale bemaling 
- open bemaling
- retourbemaling