verticale bemaling

Verticale bemaling

Verticale bemaling is vooral geschikt voor bemalingen van kleine oppervlakten. Zoals de naam al doet vermoeden, worden de filterbuizen verticaal in de grond aangebracht. Jansen Bronbemaling zet hiervoor diverse systemen in, zoals vacuüm-, spannings- en deepwellbemaling. Welk systeem het meest geschikt is voor uw bemaling, kan het bedrijf uit Rijkevoort u adviseren.

Vacuümbemaling

Vooral in zandbodems biedt vacuümbemaling uitkomst. Bij vacuümbemaling wordt de filterbuis bovenaan afgesloten zodat onderdruk ontstaat en het water begint te stromen. Voor deze vorm van bemaling worden korte, verticale filters gebruikt die zowel handmatig als machinaal aangebracht kunnen worden. Met vacuümbemaling kan er tot zes meter diepte grondwater worden afgevoerd. Jansen Bronbemaling gebruikt hiervoor diesel- en elektrische pompen. De opbrengst van deze pompen varieert van 30 t/m 90 m3 p/u. Wilt u grondwater afvoeren dat zich dieper dan zes meter bevindt? Dan biedt getrapte bemaling uitkomst.

Spanningsbemaling

Een ontgraven bodem kan als gevolg van minder spanning openbarsten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een zandlaag die afgesloten wordt door een kleilaag. Om openbarsten van de bodem tegen te gaan, wordt spanningsbemaling toegepast. Met behulp van lange filters wordt de druk van de watervoerende laag afgestemd op de druk van het grondwater.

Deepwellbemaling

Wanneer er diep in de grond gewerkt moet worden, bieden deepwellbemalingen uitkomst. Dit systeem leidt het grondwater naar een geconcentreerd onttrekkingspunt. Ook als er te weinig plek is voor een vacuümbemaling, kunt u beter kiezen voor deepwellbemaling.

Geen stroom aanwezig? Onze aggregaten bieden altijd en overal de juiste stroomvoorziening