horizontale bemaling

Horizontale bemaling

Om kosten te besparen en zo min mogelijk wateropbrengst verloren te laten gaan, is horizontale bronbemaling de beste oplossing. De installatie is redelijk eenvoudig aan te brengen en niet storingsgevoelig. Bovendien zijn er bovengronds minder leidingen nodig waardoor vrachtverkeer ongestoord te werk kan gaan. Jansen Bronbemaling gebruikt horizontale bemalingen voornamelijk wanneer er ondergrondse leidingen en kabels getrokken moeten worden. Ook voor oppervlakten die te groot zijn voor verticale bemaling, gebruikt het Brabantse bemalingsbedrijf horizontale bemaling. Bijvoorbeeld bij de aanleg van parkeergarages.

Draineren met diepdrainage

Onderdeel van horizontale bemaling is diepdrainage. Hierbij wordt grondwater opgepompt met behulp van een drain die tot een diepte van acht meter kan worden aangebracht. Zo zorgt dit systeem voor blijvende drooglegging van een terrein. Wilt u meer weten over drainagesystemen voor dieptedrainage? Informeer ernaar.