projecten

Hemelwater supermarkt diep de grond in!

Jansen Bronbemaling heeft in samenwerking met Econsultancy een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen waar het hemelwater van de nieuwe supermarkt Jan Linders langs de Rijksweg in Maastricht naar toe kan. Oppervlakkig zijn er geen echte goede mogelijkheden en daarom is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor verticale (diepte) infiltratie van het regenwater. 

Hiervoor is op de nieuwbouwlocatie een machinale boring gemaakt tot wel 15 meter beneden het maaiveld. Rekening houdend met de bodemopbouw en de textuur van de bodem is in het boorgat een buis geplaatst met op de juiste plaats een geperforeerd gedeelte.

Vervolgens is met behulp van de constant-flowproef in-situ de infiltratiecapaciteit van het aanwezige grindpakket bepaald. Voor het uitvoeren van de proef is veel water nodig. Om dit te kunnen toevoegen en het pompdebiet van dit water te meten is gebruik gemaakt van een hydrant.

Aan de hand van het onderzoek is vervolgens een advies opgesteld hoe binnen de plangrenzen met het hemelwater dient te worden omgegaan. Hierbij is rekening gehouden met het beleid van waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Maastricht.Hemelwater supermarkt diep de grond in!
  • Hemelwater supermarkt diep de grond in!